Cardio Blog

V/3 feladvány: frekvenciagyérülés

Tekintsük meg ezt a két, egymás utáni napon készült EKG-t! Mi látható az első görbén? Mi a frekvenciagyérülés oka a második regisztrátumon?

Megoldásaitokat az ekg.megfejtes@cardioblog.hu email címre küldjétek 2013. november 9-én éjfélig! Írjátok meg, milyen fantázianéven szeretnétek a versenyben részt venni! Küldjetek megfejtést! Szóljatok azoknak, akiket még érdekelhet a játék!

Bigemin pitvari extrasystole

A tapasztalat az, hogy vizsgákon nem a lexikális tudással, az EKG definíciók ismeretével szokott probléma lenni, hanem a jelenségek észrevételével, helyes értelmezésével. Ebben a rejtvényben különösebb nehézség nem volt a figyelmesek számára. Olvassuk most 111 elemzését!

A frekvenciagyérülést a T-hullámba vetülő bigemin pitvari extrák okozzák, amelyek az inferior elvezetésekben figyelhetők meg legjobban. A P-hullámok igen hasonlóak, így az extrák a sinuscsomó tájáról indulhatnak ki. A második (lassabb) görbén az extra és a következő P hullám közt 1080 ms telik el, ami éppen megegyezik az első görbén levő P-P távolsággal. Tehát a jelenség oka, hogy a (bigemin) pitvari ES-k depolarizálják a sinuscsomót, ami ezután a saját ütemében adja le a következő -már kamrára vezetődő- ütést, ez okozza a lassuló kamrafrekvenciát.

Emlékeztetőül:

  • a P hullámot ott nézzük, ahol a legjobban látszik
  • ahol kicsi a T és nagy a P
  • ez legtöbbször a II-, III-, aVF, és a V1-2 elvezetések.

Jelenleg a III és aVF elvezetések voltak a fenti kritériumoknak a leginkább megfelelőek. Ha összehasonlítjuk az I. és a II görbe egyes komplexumait, míg a V5-s elvezetésben csekély különbség mutatkozott, a az inferior elvezetésekben jelentős eltéréseket találunk. A II. görbén a T hullámok "puklisak" lettek. Ide bigemin elrendeződéssel P-k "bújtak".

És noha minden második P nem vezetődik át, mégsem hívjuk ezt 2:1-s AV blokknak, mivel a P-k nem regulárisan helyezkednek el, hanem bigemin jelleggel korai ütések=extrasystolék (ES) vannak jelen. Ezek a korai ütések azonban nem a sinus csomóból, de valószínűleg a jobb pitvar tetejéről, tehát a környezetéből jönnek.

(Hasonlítsuk össze a sinus P és a pitvari ES P-it a V1 -s elvezetésben! Láthatóan különbözőek.) Az ES-k a kamrákat (Tawara szárakat/bal szárat) refrakter szakukban érik, így azokat nem követi QRS, azonban a sinus csomót is kisütik. Így magyarázható a feladvány kérdése, azaz, hogy mi okozza a frekvenciagyérülést.

Ezen kívül láthattunk még  komplett JTSZB-t és extrem bal deviációt az EKG-n. Utóbbi nem bal anterior fasciculus blokk következménye, mert I-, aVL-ben nincsen kis, nem pathologiás Q.

 

A hozzászólások nincsenek engedélyezve.