Cardio Blog

Optical Coherence Tomography (OCT)

| Nincs hozzászólás

Az OCT a legmodernebb intrvascularis képalkotási módszer, amellyel a koszorúerek jelenleg vizsgálhatók.

Tulajdonságait ezen táblázatban összegeztük, kiemelve tulajdonságait ill. képességét. Külön felhívnánk a figyelmet a modalitás felbontó képességére, amely 10 mikron. Így sejtszintű elemek kimutatásra is alkalmas, pl.: macrofágok

 • Vezetődrót: 0.0014”
 • Koherens fény segítségével történő képalkotás
 • Transducer: 3.5F nagyságú
 • Penetrancia: 2-3 mm
 • Felbontó képesség: 0,01 mm, azaz 10 µm – sejtszintű
 • Automatikus kb. 5 cm-es igen gyors pullback (20 mm/sec)
 • Csak átlátszó médiában működik (kontraszt)
 • Digitalis képrögzítés és kezelés
 • Speciális software az értékelésre

A képen a normál koszorúér anatómiája látható. A lumen belsejétől haladva világos színű az intima. Kicsit sötétebb, színt mutat és jól kivehető a média. E mögött megint a kiterjedt adventitia látható. A képen jelölve vannan a határok a jobb oldali képen. A bal oldalon a jelölés a vezetődrót okozta artefaktum.

Stentbeültetés után látott OCT felvétel.  Itt összegezve látható, minden amit érdemes megvizsgálni stentelés kapcsán. A stenttől distalisan (A) reziduális dissectiot mutat az OCT. A stentben (C) inkomplett expansio látható. Az eszköztől proximálisan resudális plakk látható, amely nincs lefedve (D).

Meszes koszorúér képét láthatjuk, amely kiválóan mutatja, hogy a mész az intimába nem penetrál, a media és adventitia területén helyezkedik el és jelentős lumenstenosist nem okoz.

Itt épp ellenkezőleg lipiddús, vulnerábilis plakk látható, amely ACS-t okozhat. Anginás panaszt viszont kevésbé, ugyanis lumenstenosis itt sincs.

Angiographián sejthető, OCT-vel verifikálható jelentős intima és média dissectio látható ezen az OM ágon. Mivel stent nincs az érben vélhetően spontán dissectioról van szó.

OCT kép egy stent beültetése után. Bár az angiológiai kép jó, a stent nincs megfelelően expandálva, az OCT kép egyértelműen mutatja az ‘úszó’ – flowting strutokat.

Stabil és vulnerábilis plakk elkülönítése. OCT-vel egyszerűen megmérhetőjük az intima vastagsáágt egy lipidplakkon. 0,1 mm felett bátran mondhatjuk, hogy a plakk stabil, ez alaltt viszont vulnerábilis, ami ruptúrát és ACS-t okozhat.

Eseti felvételek coronária dissectiot elszenvedett betegekről. FL jelzéssel a fals-lumen látható. Jól elkülöníthető és látható, hogy melyik a valódi lumen (réteges szerkezet: intima – media- adventitia) ill. melyik a pathológiás tér. A hosszanti felvétel a dissectio    eredéseit is mutatja.

Pici kitekintés a jövőbe: 3D OCT kísérleti használata egy stent thrombosis kapcsán. Strut malappositio látható, amely okozta a thrombosist. Nagy mennyiségű thrombusformáció is kivehető, mind az érben, mind a stentre ragadva.

Ez pedig egy minta egy valós idejű OCT képalkotásról.

Tehát röviden mit is tud az OCT? Az OCT képalkotás segít nekünk kimutatni a coronária plakkok:

 • Jelenlétét
 • Alakját
 • Morfológiáját
 • Térbeli paramétereit
 • Vulneralibitását

Továbbá, PCI kapcsán pontosan látható és mérhető:

 • Lézió hossza, karakterisztikája
 • Bifurkáció esetén a valódi viszonyok
 • Edge-dissectio
 • Stent strat malapositio
 • Bifrukációs stent viszonyok

ITT és MOST VÁRJUK A HOZZÁSZÓLÁST!