Cardio Blog

II/19. feladvány: DD

| Nincs hozzászólás

Mi látható ezen az EKG-n?

Megoldásokat az ekg.megfejtes@gmail.com e-mail címre küldjetek 2011.06.04-én éjfélig!

II/19. megfejtés: dupla disszociáció + kétféle ritmustalanság

A több félig-meddig helyes megfejtés közül kiemelném ISTI megoldását:

Az első csíkon III. fokú AV blokk látható kb 35-40/min. frekvenciájú escape ritmussal, széles QRS-sel .Az 1. holter elvezetésbeli morfológiája alapján talán nodalis pótritmus szárblokkos elvezetéssel.
A második szakaszon a II. fokú AV blokk melletti pótritmust megszakitja egy 8 tagból álló széles QRS-ű, de a pótritmustól eltérő morfológiájú kb 100-120/min. frekvenciájú tachycardia, mely alatt a QRS távolságok ütésről ütésre csökkennek, a frekcencia nő, majd a tachycardia spontán terminálódik. A tachycard szakasz alatt 60/min. fr. pitvari aktivitás van, (teljes AV dissotiatio)
Szerintem ez egy kamrai tachycardia "warming up" fázisa, ezért csökkennek az RR távolságok.
A harmadik szakaszon egy háromtagú széles QRS komplexussal járó, az előzőektől különböző morfológiájú NSVT látható. [...]

A felső ritmuscsíkon harmadfokú AV blokk volt látható reguláris, széles QRS-sel (0,15s) járó, de a várt kamrai sajátfrekvenciánál gyorsabb ütemmel jelentkező, így feltételezhetően junkcionális eredetű, szárblokkos morphologiával levezetett pótritmussal. A felületes szemlélő, az 1-es elvezetésben a megbúvó köztes P-k miatt gondolhatott Wenckebach periodicitásra, de aki figyelmes volt (és felidézte, hogy a P-t mindig ott keressük, ahol a legjobban látszik és ez ott van, ahol kicsi a T és nagy a P - jelen esetben a 2-s elvezetésben), az észrevehette a teljes disszociációt. A P-k nem szabályos időközönként követik egymást, hanem az a PP távolság, ahol a két P közrefog egy QRS-t rövidebb, mint az a PP távolság, ahol a két P nem fog közre QRS-t. Ez a vertriculofázisos sinus arrhythmia.

A harmadik ritmuscsík nem okozott szinte senkinek nehézséget. Könnyű volt felismerni a kamrai salve-t.

A második ritmuscsík azonban több kérdést is felvet. Először is ne tévesszen meg minket a megfutás alatt látszólag keskeny QRS! Számoljunk! A QRS 0,12sec-nál szélesebb, de a pótritmus ütéseinél kétségtelenül épp, hogy keskenyebb. Az optikai csalódás, abból adódik, hogy az amplitúdók a szokásos kétszeresére növeltek (20mm/mV, ahogy a sor elején ki is írja a masina). Másrészről: fennálló szárblokknál kissé keskenyebb tachycardia ventricularis eredetre utal. Ezen kívül a 8 tagú megfutás irreguláris, ami ugyancsak a kamrai tachycardiák első 10-30 ütésére lehet jellemző. Ráadásul itt is egyértelmű a teljes disszociáció kimutathatósága, ami a VT bizonyítéka.

Pontok: EA és ISTI 1-1, Béla, Zsisza és Propofol 0,5-0,5.

ITT és MOST VÁRJUK A HOZZÁSZÓLÁST!