Cardio Blog

V/15 feladvány: egyszerre több

| Nincs hozzászólás

Egyszerre több minden is megállapítható erről, a korábban VVI pacemaker implantált betegről készített EKG-ról.

Megoldásokat 2014. 04. 26-án éjfélig küldjétek az ekg.megfejtes[kukac]cardioblog.hu email címre!

Hyperkalaemia okozta első fokú pacemaker exit blokk korábban szívinfarktust elszenvedett, VVI pacemakeres betegnél

Jelenleg egy ismerten VVI (tehát a kamrában érzékelő és ott ingerlő) pacemakeres beteg EKG-ját kellett értékelnünk. Olvassuk most Suspicious megfejtését!

Egy 60/min fr-jú VVI PM ingerlés látható. A spike után jelentős késéssel indul a kamrai aktiváció, melynek QRS-ei igen bizarran szélesek [...]
A QRS morphfológia és a megnyúlt vezetési idők alapján hyperkalaemia lehet magyarázata az EKG-nak.
Ahogy Gamberjoe is megjegyzi:
"[...] szép egyenletesen megjelennek a tüskék, csakhogy nem jó helyen. Közvetlenül a QRS előtt lenne a helyük [...]
[...]a csúcsos T hullám utalhat ezzel együtt a serum K megemelkedett szintjére."
A leginkább feltűnő jelenség az volt, hogy a QRS-ek a pacemaker ingerlés mellett is bizarr kiszélesedést, a T hullámok pedig csúcsos karaktert mutattak. Mindkettő hyperkalaemia mellett szólt.
A figyelmesek emellett észrevehették, hogy a pacemaker spike után nem közvetlenül kezdődött a QRS. Normális esetben a spike és a QRS között maximum 40ms telhet el. Ez a távolság jelenleg 110ms volt. Tehát megfigyelhető volt egy első fokú pacemaker exit blokk.
Összehasonlításul, a hyperkalaemia rendezése előtt és után így nézett ki az EKG:
A feladvány címében szerepelt, hogy több minden is látszik. A másik eltérés, amit erről a görbéről le lehetett olvasni, hogy a beteg korábban elszenvedett egy szívinfarktust. Erre utaló jeleket mind a hyperkalaemia rendezése előtt, mind utána megfigyelhettünk. (Gyanítható az is, hogy az EKG elektródapozíciók különbözők voltak a két regsiztrátum készítésekor.)
A következők utaltak korábban elszenvedett infarktusra:
  • I-ben és V6-ban Q hullám volt látható:
Normál VVI ingerlésnél, a pacemaker elektróda a jobb kamra csúcsában vagy septalisan helyezkedik el. Mindkét esetben BTSZB-szerű morfológiát eredményez a PM-hajtás. BTSZB-ban pedig nincsen Q hullám, hiszen a septum jobbról balra depolarizálódik, kivéve, ha hegszövet van jelen.
  • Cabrera jel: legalább 40ms szélességű megtöretés az S felszálló szárán V3-5 elvezetésekben (BTSZB-ban vagy jobb kamrai ingerlésénél) ugyancsak patológiás Q hullám ekvivalens.  Egyszerűsítve úgy próbálhatjuk a jelenséget megérteni, hogy a jobbról érkező ingerületnek egy jelentős kitérőt kell tennie, hogy "áthámozza" magát a hegszöveten. Cabrera jelet korábban ebben a feladványban láthattunk.

Korábban itt olvashattunk arról, hogyan lehet felismerni a BTSZB, vagy pacemaker mellett a lezajlott infarktust.
Suspicious még azt is megjegyzi:
A hasonlóan széles QRS-eknél epicardiális ingerlés lehetősége merülhet még fel.
Hasonlóval korábban ebben és ebben a rejtvényben találkozhattunk.

ITT és MOST VÁRJUK A HOZZÁSZÓLÁST!