Cardio Blog

XIV/17 Hol a köteg?

| Nincs hozzászólás

Előző feladványunkban egy FBI tachycardiáról olvashattunk. Ennek megszüntetését követően a következő EKG készült.

A görbéket köszönjük dr Clemens Marcellnek a Debreceni Egyetem Kardiológiai Klinikáról!

Milyen lokalizációjú a járulékos köteg?

  1. Bal posterior
  2. Jobb szabadfali
  3. Bal anterolaterális
  4. Egyik válasz sem helyes, lezajlott inferoposterior szívinfarktus jelei láthatók.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bal posterior lokalizációjú járulékos köteg

A pitvarok és kamrák közti járulékos kötegek az anulus fibrosus szigetelési hibájaként képzelhetők el. Azon praktikusan bárhol előfordulhatnak. A testfelszíni EKG alapján történő lokalizálásuk az elektrofiziológiai vizsgálat előtt mindenképp szükséges az abláció technikai tervezésekor. Erre számos algoritmust közöltek. Mindegyik a delta hullám vektoranalízisén (az egyes elvezetések QRS-ei iniciális 40-60ms-ának polaritása, precordialis és fronatlis elvezetések R/S arányának vizsgálatán) alapul.

Ahogy mondani szokás, a WPW az EKG kaméleonja. A preexcitációs delta hullám, a kiszélesedő QRS és a széles(ebb) QRS-hez társuló másodlagos repolarizációs eltérések illetve az accesorius nyalábon keresztül történő kamrai aktiváció okozta QRS-amplitúdó-változások számos egyéb kórkép EKG-jellemzőit tudják utánozni. Aktuálisan az inferior elvezetésben látható negatív és V1-2-ben látható markáns pozitív delta-hullámok korábban lezajlott infero-posterior szívinfarktus patológiás Q-hullámait mímelték, de az előző feladvány során látottak alapján most járulékos kötegre kellett gondolnunk.

Jelenleg azt láthattuk, hogy a V1-2-ben az R>S, V1-2-ben pozitív, III-ban és aVF-ben negatív a delta-hullám, a frontális síkban extrém bal deviáció figyelhető meg. Ezek alapján a járulékos kötegen keresztül hátulról előre, balról jobbra aktiválódik a kamrai izomzat, tehát a köteg  bal posterior lokalizációjú.

Jobb oldali köteg esetén negatív delta-hullámot látnánk V1-ben. Bal anterolateralis köteg esetén pedig negatív lenne a delta hullám aVL-ben és  V5-6-ban és pozitív az inferior elvezetésekben.

Irodalom:

  • Chiang CE, Chen SA, Teo WS, Tsai DS, Wu TJ, Cheng CC, Chiou CW, Tai CT, Lee SH, Chen CY, et al. An accurate stepwise electrocardiographic algorithm for localization of accessory pathways in patients with Wolff-Parkinson-White syndrome from a comprehensive analysis of delta waves and R/S ratio during sinus rhythm. Am J Cardiol. 1995 Jul 1;76(1):40-6. doi: 10.1016/s0002-9149(99)80798-x. PMID: 7793401.

ITT és MOST VÁRJUK A HOZZÁSZÓLÁST!