Cardio Blog

XIV/21 Változatos QRS morfológiák

| Nincs hozzászólás

Milyen eltérések láthatók a regisztrátumokon?

  1. Bal anterior fasciculus blokkal levezetett SVES-k
  2. Bal posterior fasciculus blokkal levezetett SVES-k
  3. Jobb-Tawaraszár-blokkal levezetett SVES-k
  4. Mindhárom igaz
  5. Egyik válasz sem helyes, hanem pitvari echo-ütések láthatók

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blokkolt supraventricalis extraystolék

A feladvány görbéin egy három tagból álló, normofrekvens sinus sorozatot leszámítva csaknem végig bigemin elrendeződésű supraventricularis extrasystolia látható.

Az inferior elvezetésekben látható negatív P-k esetén jogosan vetődhetne fel echo-ütés lehetősége is, melynek háttere az AV-csomó kettős pálya anatómia. Echo-ütésnek nevezzük az a jelenséget, amikor kettős AV-csomó pálya esetén az egyik szívüregben képződő ingerület levezetődve az egyik pályán majd visszavezetődve a másik pályán ugyanazt az üreget újra aktiválja.

Ezen belül az a forma jön számításba, amikor is a gyorsan vezető pályán vezet le az ingerület és a lassú pályán vezet vissza újra depolarizálva a pitvarokat. Azonban, ha alaposabban szemügyre vesszük az inferior elvezetések negatív P-hullámait, akkor egyrészt azt látjuk, hogy a P-hullámok szélessége (ideje) megegyezik a sinus P-k szélességével. Azaz azzal az idővel, amíg az összes pitvari izomsejt depolarizálódik. A junkcióból visszavezetődő P-hullámoktól pedig azt várnánk, hogy keskenyebbek legyenek, hiszen rövidebb idő alatt depolarizálódnak a pitvarok, ha a junkcióból és nem a sinuscsomóból terjed rájuk az ingerület. (Részletesen lsd ezt a feladványt!).

Másrészt azt láthatjuk, hogy a megelőző sinus P-hullámoktól és az azokat stabil PQ-val követő QRS-ektől változatos kapcsolási idővel jelentkeznek a retrográd P-k. Ez a jelentős variabilitás azonban ellene szól annak, hogy a lassú pályán vezetődne vissza az előzőleg a gyors pályán levezett ingerület, hiszen ott stabil RP' (és PP) időket várnánk.

Az első ritmuscsíkon az is megfigyelhető, hogy az 520ms-os kapcsolási idővel jelentkező P JTSZB-kal vezetődik a kamrákra, míg az 580ms-os kapcsolási idővel érkező P pedig nem.

A következő ritmuscsíkon változatos QRS-morfológiákat látunk:

A bigemnin elrendeződésű supraventricularis extrasystole először bal anterior fasciculus blokkal, majd jobb szár blokkal, majd újra bal anterior hemiblokkal, ezt követően pedig bal anterior fasciculus blokkal és jobb szár blokkal vezetődik le, hogy ezután minden száron, tehát a bal posterior száron is blokkolódjon, azaz ne kövesse QRS.

ITT és MOST VÁRJUK A HOZZÁSZÓLÁST!