Cardio Blog

VII/3 Pótlás

| Nincs hozzászólás

Mit ábrázol ez a görbe?

Megoldásokat az ekg.megfejtes@cardioblog.hu email címre küldhettek 2015.10.17-én éjfélig. Írjátok meg azt is, milyen álnéven szeretnétek részt venni a versenyjátékban, ami idén is értékes nyereményekért zajlik!

Sinus arrest/ III.fokú SA blokk, junkcionális pótritmus retrográd Weckebach periodicitással

Olvassuk most Cerruti helyes megfejtését!

A regisztrátum első ütését leszámítva a görbén egy 42/min körüli frekvenciájú keskeny QRS-ű junctionalis pótritmus látszik retrograde vezetődő P-hullámokkal, ahol a retrograde vezetés Wenckebach-periodicitást mutat.
Valószínűleg a páciensnél sick sinus syndroma/sinus arrest/sinoatrialis blokk áll fenn, az így kieső sinus ingerképzés/vezetés helyébe lép a keskeny QRS junctionalis pótritmus. Az első ütés átvezetett sinusütésnek imponál (az elméleti lehetősége megvan annak, hogy ez véletlen egybeesés, és hogy nem a P-hullám ingerülete vezetődött át, hanem már itt is a junctionalis ingerképzés az aktív) . A 2. QRS előtt nincs P hullám, viszont az ST szakaszon látható egy retrograde P-hullám. A 3. QRS után a retrograde P valamivel később érkezik, a 4. QRS, és retrograde P közt pedig még hosszabb a távolság, már a T-hullám deformálódik. Az 5. ütésnél viszont már nincs a QRS után retrograde P (meg a QRS előtt sincs P-hullám), vagyis ez a junctionalis ingerület már nem tudott átvezetődni a pitvarokra, nyúlt-nyúlt az átvezetési idő, míg végül nem vezetett át, kimaradt a pitvari aktiváció (Wenckebach-periodicitás). Az 5. QRS-ST-T morfológia egyezik az 1. QRS-ST-T morfológiával. Fontos megjegyezni, hogy a 4., és a 6. QRS retrograde P hullámai közt eltelt csaknem 2,5 másodperc is kevésnek bizonyult ahhoz, hogy a sinuscsomó ingerületbe hozza a pitvarokat, pozitív P hullám ezen a szakaszon sehol nem látható. A 6. QRS-nél már ismét látunk retrograde P-t, kezdődik a ciklus elölről (bár ennek magabiztos kimondásához hosszabb regisztrátumra lenne szükség, hogy pl. megállapíthassuk, hogy változik-e a blokkarány, vagy kialakul más jellegű ritmuszavar, ezt követően képes lesz e a sinuscsomó ingerelni a pitvarokat, stb.). Valószínűleg változhat a blokkarány, mert az újrakezdődő ciklus 1. QRS-e, és retrograde P-je (6. ütés) közt nagyobb a távolság, mint az első ciklus QRS-e, és retrograde P-je (2. ütés) közt. Ugyanez elmondható a 7., és 3. ütések vonatkozásában is.
Az AV csomó nem egyirányú utca! Visszafelé is terjedhetnek rajta impulzusok. Aktuálisan egy harmadfokú SA block/sinus arrest után egy junkcionális pótritmus lépett elő domináns pacemakerré. Az általa generált impulzusok nemcsak a kamrai aktivációt tartották fenn, hanem a pitvarokra is visszaterjedtek. Az inferior (jelenleg a II.) elvezetésekben látható negatív P hullámok erről árulkodnak. Ritka esetekben (mint korábban, ebben a feladványban is láttuk), a retrográd ingerületvezetés is mutathat Wenckebach periodicitást. Jelenleg is ezt figyelhettük meg.

ITT és MOST VÁRJUK A HOZZÁSZÓLÁST!