Cardio Blog

VIII/nyári harmadik: hol van az elzáródás?

| Nincs hozzászólás

Egy 55 éves, dohányzó, kezelt hypertoniás férfinak verejtékezéssel kísért, típusos retrosternalis nyomó mellkasi fájdalma van, mely a bal karba sugárzik. Az EKG alapján melyik koszorúér elzáródása okozza a panaszokat?

  1. Domináns CX proximalis occlusioja
  2. Diagonalis occlusioja
  3. Az első septalis és diagonalis leadása előtti proximalis LAD occlusioja
  4. Nincs is szívinfarktusa a betegnek, pericarditis okozza a tüneteket és a panaszokat

Magas lateralis infarktus

A magas lateralis infarktus során I-aVL-ben látható ST eleváció. III-ban pedig tükörkép ST-depresszió. A magas lateralis régióra kevés elvezetés néz. Emiatt könnyű elnézni az itteni ST-elevációt. Olykor V2-ben is látható ST-emeltség, ami erről a területről szolgál még információval. Kérdéses esetben az egyik mellkasi elektródát érdemes lehet 2-3 bordaközzel feljebb  helyezni az elülső hónaljvonalba, és innen nyerni görbét.

A magas lateralis terület infarktusát a diagonalis  vagy egy intermedius ág occlusioja eredményezi. (Az emberek egyharmadának van intermediusa.) Értelemszerűen, egy proximális LAD elzáródás is okoz magas lateralis infarktust (is) (korábban itt láthattunk ilyet), de akkor egyidejűleg extenzív anterior ST-elevációt is látunk. Ami jelen esetünkben hiányzik.

A körbefutó ág is létrehozhat laterális infarktust, de akkor V5-6-ban is ST-elevációt várnánk, ami ugyancsak nem látható a mostani feladványban.

Pericarditisben pedig kiterjedt ST-elevációt látunk, ami nem respektálja a coronaria ellátási területeket.

Figyeljük meg a tendenciát a bemutatott esetünkben, hogy míg V2-ben (a magas lateralis területre néző elvezetésben) inkább jelzett ST-emeltség látható, addig a két szomszédos  elvezetésben pedig inkább jelzett ST-depressio.

ITT és MOST VÁRJUK A HOZZÁSZÓLÁST!