Cardio Blog

X/21 Eszméletvesztés rángatózással

| Nincs hozzászólás

A 81 éves férfi kórelőzményében kezelt hypertonia, hyperlipidaemia, minor stroke szerepel. Pár éve elvégzett coronarographia során nem igazolódott intervenciót igénylő súlyosságú stenosis. Ez idő tájt állítottak be lamotrigine-t  epilepszia miatt. Már akkor is dokumentálták első fokú AV-blokk, jobb Tawara szárblokk és bal anterior fasciculus blokk kombinációját.

Felvétele napján kb 2 órán keresztül nyomó jellegű, bal oldali mellkasi fájdalma volt homályos látással, bradycardiával, vérnyomásmérője 37/perces pulzusszámot mért. Verítékezés, dyspnoe nem volt. Fürdött, majd a kádból való kiszálláskor eszméletét vesztette, felesége puffanást hallott. Felesége szerint rángatózott, kb 5-10 percig kontaktusképtelen, eszméletlen volt, eszméletvesztés idején kapkodta a levegőt, enuresis ill. encopresis is bekövetkezett. Utána eszmélete lassan visszatért.

SBO-n elvégzett laboratóriumi vizsgálatok ionzavart nem igazolnak. Gyógyszerelésében 1×1,25mg bisoprolol szerepel bradycardizáló ágensként.

Mentő által rögzített EKG:

EKG-k az SBO-n:

Mi látható az EKG-kon és mi a teendő?

  1. Sinus bradycardia, I°AV blokk, jobb Tawara szárblokk (JTSZB), bal anterior fasciculus blokk (BAH). Bétablokkoló elhagyása. Sürgős koponya CT elvégzése szükséges, ennek negativitása esetén szimptómás (vsz. temporális) epilepszia miatt lamotrigin dózisemelése céljából neurológiai osztályos elhelyezés.
  2. 2:1-es SA-blokk, I°AVB+ JTSZB+ BAH  miatt AAI (pitvarban érzékelő és ingerlő) pacemaker beültetése. Addig is ideiglenes pacemaker beültetés szükséges, amit elegendő a pitvarba vezetni.
  3. 2:1-es AV-blokk, ami Mobitz I-es típusú AV-blokkból adódik, valószínűleg proximális (supra-His lokalizációjú) és mivel a QTc nem különösen hosszú, ideiglenes pacemaker beültetés nem indokolt, elegendő a bétablokkoló kiürülését megvárni, de állandó pacemaker beültetésre szükség lesz.
  4. 2:1-es AV-blokk, ami Mobitz I-es típusú AV-blokkból adódik, valószínűleg proximális (supra-His lokalizációjú), de ideiglenes pacemaker beültetése is indokolt és állandó pacemaker beültetésre is szükség lesz.
  5. 2:1-es AV-blokk, ami Mobitz II-es típusú AV-blokkból adódik, valószínűleg disztális (infra-His lokalizációjú), ideiglenes és állandó pacemaker beültetés is szükséges.

 

 

 

2:1-es AV-blokk

Mint minden EKG görbe elemzésekor, most is két feladattal kellett megbirkóznunk. Az első a jelenség „észrevétele”, a második a megfigyelések helyes értelmezésével megfelelő következtetés levonása.

Már a mentő által készített görbén látható első fokú AV-blokk (megnyúlt pitvar-kamrai vezetési idő), bal anterior fasciculus blokk és jobb Tawara-szárblokk is felhívta a figyelmet a kiterjedt szív ingerületvezető-rendszer-betegségre.

Az SBO-n készített második görbén azt kellett észrevenni, hogy nem átvezetett, azaz blokkolt P rejtőznek a repolarizációban. A legjobban a V1-es elvezetésben láthatók a kis amplitúdójú T-hullámban rejtőző P-k. (Emlékeztetőül, a P-t mindig ott nézzük, ahol a legjobban látszik, ahol kicsi a T és nagy a P.) Fontos, hogy ne tévesszük össze U-hullámmal a blokkolt P-ket! A blokkarány 2:1 volt. A diagnózisunk tehát nem sinuartialis blokk, hanem AV-blokk.

Szemfülesek észrevehették a ventriculofázisos sinus aritmia jelenségét is, melyről többek között ebben a korábbi feladványban lehetett olvasni.

A 2:1-es AV-blokkról számos bejegyzés született már a Cardioblogon.  Röviden összefoglalva azért „kapott” külön nevet, mert a testfelszíni EKG-ról nem, vagy csak ritkán lehet egyértelműen eldönteni, hogy az általában benignusabb, az ingerületvezető rendszer proximalisabb (supra His) részein létrejövő, Mobitz I-es vagy pedig az általában malignusabb, distalis (infra His), Mobitz II-es típusú másodfokú AV-blokk következményeképpen alakul ki.

A kérdés azért nem akadémikus, mert -tömören összefoglalva- a proximalis típusú AV-blokk nagy ritkán progrediál csak harmadfokú AV-blokkba és a kialakuló pótritmus frekvenciája fenn tudja tartani a megfelelő keringést, míg a distalis típusú AV-blokk esetén kérdéses, hogy van-e még pacemaker funkciójú terület, ami pótritmust tudna generálni és annak egyáltalán milyen a frekvenciája.

Nagy általánosságban el lehet mondani, hogy

proximális blokk mellett szól:

  • a 2:1-es blokk környezetében látható Wenckebach periodicitás
  • az átvezetett P hullámhoz tartozó PQ jelentősen hosszabb (0,28s vagy több)
  • a QRS keskeny

disztális blokk mellett szól:

  • ha az átvezetett P-hez tartozó PQ nem nyúlt meg
  • a QRS széles

Fontos tisztázni, hogy nem eleve egy harmadfokú AV blokk teljes disszociációját látjuk-e lassú pótritmussal. Korábban ebben a feladványban láttunk becsapós képet, amikor is egy harmadfokú AV-blokk utánzott 2:1-es AV-blokkot. Ilyen esetekben hosszabb regisztrátumon kell a PQ-távolságokat lemérni és, ha azok változatlanok, vagy az RR-távolság nem mindig egyforma, akkor a harmadfokú AV-blokk lehetősége  szinte teljes bizonyossággal kizárható.

Aktuális feladványunkban Mobitz I-es típusú AV-blokk mellett szólt a jelentősen megnyúlt PQ távolság az átvezetett P-knél, de Mobitz II-es típusú AV-blokk mellett szólt a széles QRS. Ha az SBO-n elkészített harmadik görbét alaposan megvizsgáljuk, akkor azt találjuk, hogy a blokk előtti és a blokk után első átvezetett P-hez tartozó PQ egyforma. Ez egyértelműen Mobitz II-es típusú, tehát distalis (infra His), malignusabb típusú AV-blokkra utalt.

((Itt meg kell jegyezni, hogy az ingerületvezető-rendszer distalis területein pl a Tawara-szárakban is kialakulhat Wenckebach periodicitás, ami ugyanolyan veszélyes. Sőt teoretikusan az is előfordulhat, hogy mindkét szár súlyos betegsége „csupán” egy PQ megnyúlásban mutatkozik meg, mint ahogyan ezt ebben a korábbi feladványunkban taglaltuk.))

Figyeljük meg azt, hogy milyen hosszú RR-távolságok mellett sem lép be pótritmus, ami arra enged következtetni, hogy egy teljes AV-blokkba való progressio esetén is igencsak lassú lenne a pótritmus.

Korábban ebben a feladványban találozhattunk a mostanihoz hasonló hasonló jelenséggel, széles QRS melletti Mobitz II-es típusú másodfokú AV-blokk által létrehozott 2:1-es AV-blokkal, ventriculofázisos sinus aritmiával.

A következő (két hét múlva esedékes) feladványunkban a pacemaker beültetéssel kapcsolatban felmerülő kérdésekre is sor kerül. Folyt. köv.!

ITT és MOST VÁRJUK A HOZZÁSZÓLÁST!