Cardio Blog

XIV/11 Ájulás

| Nincs hozzászólás

Milyen további teendőnk van az alábbi EKG ismeretében az agg nőbeteg esetén, aki bizonytalan ájulás miatt kerül vizsgálatra?

  1. Végezzünk Schellong tesztet!
  2. Végezzünk carotis compressiot!
  3. Végezzünk Holter monitorozást!
  4. Végezzünk ergometriát!
  5. Végezzünk pacemaker implantációt!

 

 

 

 

 

 

 

Mobitz II-es típusú II°AV-blokk

A P-k a legjobban a V1-2-ben voltak láthatók. Itt volt érdemes méricskélni:

A P-k regulárisan követik egymást. Minden QRS-t azonos intervallummal megelőz P-hullám, de nem minden P-hullámot követ QRS. A blokkolt P-nél mérhető pauza (RR) megegyezik a PP távolságok kétszeresével.  Ez Mobitz II-es típusú II°AV-blokkra utal.

Ha a olyan mintázatot figyelnénk meg, hogy minden második P-hullám blokkolódik, akkor sem lenne kérdéses, hogy a blokk disztális, ugyanis az átvezetett P-hullámhoz tartozó PQ nem nyúlt meg és a QRS széles. Korábban például ebben a feladványban is olvashattunk a 2:1-es AV-blokkok differenciáldiagnosztikájáról.

Figyelni kell ilyenkor, hogy nem egy atypusos Wenckebach periodicitásról, azaz egy Mobitz I-es típusú II°AV-blokkról van szó, amikor is egy hosszú ciklus esetén a PQ -távolságok nyúlása már annyira elenyésző, hogy  már alig észlelhető. Ilyenkor érdemes a blokk előtti és utáni PQ-távolságot összehasonlítani. Mobitz I-es típus esetén a blokk előtti PQ hosszabb, mint a blokk utáni, míg Mobitz II esetén ez a két PQ ugyanakkora.

A Mobitz II-es típusú AV-blokk az ingerületvezető rendszer disztális károsodására utal és pacemaker beültetés indikációját képezi. Ugyanis a laesio előremenetele, így a blokk komplettálódása esetén a még ingerképzésre képes alsóbb központok - már, ha egyáltalán még vannak - saját frekvenciája annyira lassú lehet, hogy nem elégséges a kielégítő a perctérfogat fenntartására.

Figyeljük meg, hogy a beteg pacemaker beültetésig történt őrzős monitorozása alatt hogyan ment előre a kép: a blokk komplettálódott és a III°AV-blokk mellett kialakult pótritmus fokozatosan kimerült:

Irodalom:

Michael Glikson, Jens Cosedis Nielsen, Mads Brix Kronborg, Yoav Michowitz, Angelo Auricchio, Israel Moshe Barbash, José A Barrabés, Giuseppe Boriani, Frieder Braunschweig, Michele Brignole, Haran Burri, Andrew J S Coats, Jean-Claude Deharo, Victoria Delgado, Gerhard-Paul Diller, Carsten W Israel, Andre Keren, Reinoud E Knops, Dipak Kotecha, Christophe Leclercq, Béla Merkely, Christoph Starck, Ingela Thylén, José Maria Tolosana, ESC Scientific Document Group, 2021 ESC Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy: Developed by the Task Force on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy of the European Society of Cardiology (ESC) With the special contribution of the European Heart Rhythm Association (EHRA), European Heart Journal, Volume 42, Issue 35, 14 September 2021, Pages 3427–3520

ITT és MOST VÁRJUK A HOZZÁSZÓLÁST!