Cardio Blog

IX/8 feladvány: ritmusos ritmustalanság

| Nincs hozzászólás

Mi látható ezen a görbén?

  1. Alternáló inkomplett BTSZB és JTSZB
  2. Pitvarfibrilláció kamrai parasystoliával
  3. Bal anterior fasciculus blokkal levezetett pitvari bradyfibrilláció JTSZB-szerű pótütésekkel
  4. Bigemin elrendeződésű kamrai extrasystolék (VES-ek)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamrai parasystolia pitvarfibrillációban

A regisztrátumon nem látható P-hullám. A P-hullámok hiánya és az alapvonal finom hullámzása, remegése alapján az alapritmus pitvarfibrilláció. Pitvarfibrillációban azonban teljesen változó RR távolságokat várunk (íme egy kivétel). Jelenleg azonban teljesen reguláris RR távolságokat mérhetünk. Igaz csak a meredek tengelyállású, JTSZB-szerű QRS-ek között. A bal anterior fasciculus blokkal levezetett QRS-ek egymáshoz és a többi QRS-hez képest teljesen irregulárisak. A minden második, JTSZB-szerű morfológiájú QRS-ek változó kapcsolási idővel követik őket.

Kamrai parasystolia során egy kamrai ingerképző góc az alapritmustól függetlenül, fix frekvenciával ingerel. Ha a kamrák éppen nincsenek az alapritmus miatt refrakter stádiumban, akkor a kamrai góc depolarizálja őket. A kamrai ektópiás góc az esetek túlnyomó többségében az alapritmustól független, mert úgynevezett belépési blokkal védett. (Ha mégis hatással tud rá lenni valamilyen formában az alapritmus, akkor modulált kamrai parasystoléról beszélünk.) A parasystolés ütések tehát az alapritmus QRS-eihez képest változatos kapcsolási idejűek, az interektópiás távolságok azonban a parasystolés góc kisülési frekvenciájának megfelelő ciklushossz egész számú többszörösei.

Figyeljük meg, ahogy a következő görbén a felülről levezetődő ingerület által depolarizált kamrák a 7. ütésnél éppen refrakter stádiumban vannak, ezért a csillaggal jelölt időpontban nem látunk parasystolés ütést.

Ha csak rövid regisztrátum áll rendelkezésre, az extrasystolék változatos kapcsolási ideje keltheti fel a parasystolia gyanúját.

A felvetett gyanút hosszabb ritmuscsíkok készítésével igazolhatjuk.

Korábban ebben a feladványban olvashattunk a kamrai parasystoliáról és itt láttunk pitvari parasystoliát.

ITT és MOST VÁRJUK A HOZZÁSZÓLÁST!