Cardio Blog

XII/13 Gombócérzés

| Nincs hozzászólás

A 23 éves nő belgyógyászati anamnézise negatív. Megfogalmazása szerint “stresszes időszakban van”, kb 3 napja mérsékelt fokú, terheléskor erősebbnek érzett nyomó-égő mellkasi fájdalmat jelez, mely légvétellel nem függ össze, mellkasi compressiora kicsit erősödik. Alkalomszerűen erősebb, szaporább szívverést is megfigyel a torkában gombócérzéssel.

Íme az EKG-ja:

Mi látható rajta?

  1. Pitvarfibrilláció paroxismalis akcelerált idioventricularis ritmussal
  2. Sinusaritmia paroxismalis akcelerált idioventricularis ritmussal
  3. Sinus arrest junkcionális pótritmussal
  4. Sinusarrest kamrai pótritmussal
  5. Subacut inferolateralis NSTEMI

 

 

 

 

 

 

 

Akcelerált idioventricularis ritmus fascicularis eredettel

A regisztrátum közepén és vége felé egyértelmű, tachycard sinus P-ket látunk (a fiatal, edzett) emberekre jellemző inkomplett JTSZB-kal levezetve, egyéb eltérés nélkül. Ezeket a szakaszokat más morfológiájú, regulárisan érkező QRS-ek hármas sorozata szakítja meg úgy, hogy látszólag hiányoznak a P-hullámok. Az automata elemző így jogosan véleményezi, hogy "*** SIGNIFICANT ARRHYTHMIA ***", illetve érthető, hogy miért is gondolhat pitvarfibrillációra.

Gondos vizsgálódással észrevehetjük, hogy a nem sinus eredetű QRS-ek tövében rendre P-hullámok rejtőznek el. Ennek az alaposabb tanulmányozására talán az inferior és a V2 elvezetések  alkalmasak. Előbbieknél az iniciális q-hullámot, utóbbinál pedig az inkomplett JTSZB rSr' morfológiájából a terminális r'-csipkét deformálják/tüntetik el az odavetülő P-k.

Megfejtés:

P-hullámok végig vannak, ezért pitvarfibrillációról vagy sinus arrestről tehát nincs szó, illetve a pótritmus lehetősége is biztosan elvethető, mert a pótritmus mindig a saját frekvenciájában lép be. Azaz junkcionális eredet esetén ~35-55/perces frekvenciát várnánk, kamrai eredet esetén pedig ennél is lassabbat. Itt pedig egy 75/perces frekvenciájú ritmust látunk. Tehát  junkcionális vagy kamrai akcelerációról, azaz akcelerált idiojunkcionális vagy idioventricularis ritmusról kell beszélnünk. (De nem junkcionális vagy kamrai tachycardiáról, melyek frekvenciája per definitionem 100/perc vagy annál több.)

Hogyan döntsük el, hogy junkcionális vagy kamrai eredetű-e az ingerképzésünk? Az a tény, hogy a QRS keskeny, a junkcionális eredet mellett szól, azonban nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a levezetett ütésekhez képest igen nagy tengelyállás- és QRS-morfológia változás van. Ha az utóbbit jobban megfigyeljük, akkor típusos bal posterior fasciculus blokkot láthatunk az arra jellemző jobb deviációval,  I-aVL-ben rS-sel és II-III-aVF-ben qR-rel és következményes, szekunder repolarizációs eltérésekkel. (Melyek a felületes szemlélődőkben az esetleges szívizom ischaemia lehetőségét is felvethették.) Természetesen az sem zárható ki, hogy a junkcionális akceleráció bradycardia dependens bal posterior hemiblokkal vezetődik le, de ez igen sok egybeesést jelentene. Mivel van egyszerűbb magyarázat, ezért sokkal inkább az a valószínű, hogy az idioventricularis ritmus a bal anterior fasciculus kezdeti szakaszáról ered. Tulajdonképpen tehát "idiofascicularis ritmus"-ról beszélhetünk, ami egy rendkívül ritka jelenség.

Korábban ebben a bejegyzésben olvashattunk az akcelerált idioventricularis ritmusról, mely olykor teljesen egészségesekben, atlétákban vagy emelkedett vagustónus esetén is megfigyelhető.

És hogy miért van gombócérzése ilyenkor a betegeknek? Mert a pitvarok és a kamrák szimultán húzódnak össze. A zárt atrioventricularis billentyűn a pitvarok nem tudják átpréselni a vért, ezért csak retrográd tudnak ürülni. Így a ritmuszavar alatt fizikálisan a véna jugularisokon pulzációt: cannon-hullámokat (frog sign), hallgatózással változó intenzitású I. hangot észlelhetünk.  Önmagában a ritmuszavar kezelésére csak incessant esetekben van szükség, ilyenkor ún. pseudo-pacemaker szindrómáról beszélünk. Egyebekben az alapállapotnak megfelelő gyógyszerelést követünk.

Ne feledjük, attól, hogy a QRS nem széles (azaz <120ms), az ingerképzés még lehet kamrai eredetű, ha elég közel van az ingerületvezető rendszerhez, vagy éppen abból indul ki.

Irodalom:

Gangwani MK, Nagalli S. Idioventricular Rhythm. [Updated 2020 Nov 17]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554520/

ITT és MOST VÁRJUK A HOZZÁSZÓLÁST!