Cardio Blog

XII/14 Mi látható ezen a görbén?

| Nincs hozzászólás

Mi látható ezen a görbén?

 1. Pitvarfibrilláció bal anterior hemiblokkal, kamrai extrasystolékkal
 2. Sinus tachycardia gyakori supraventricularis extrasystolékkal, Ashmann fenoménnal levezetve
 3. Intermittáló preexcitáció
 4. STEMI
 5. Bal kamrai aneurysma
 6. Több válasz is helyes

 

 

 

 

 

Bal kamrai aneurysma jelei

Talán szembeötlő, hogy az EKG-n anterior ST-eleváció van.

Néha nehéz lehet eldönteni, hogy az ST-elevációt akut coronaria elzáródás eredményezi és sürgős intervencióra kell irányítani a beteget vagy pedig egy régóta fennálló bal kamrai aneurysmának a jeleit látjuk.

Ha bizonytalan vagy ismeretlen a klinikum (pl eszméletlen, zavart vagy demens a beteg), akkor azon kívül, hogy a STEMI-ben relatíve rövid időn belül is dinamikus EKG változást várunk (ami miatt sorozatos EKG-kat is a készítünk), a következő EKG-jelek segíthetnek a bal kamrai aneurysma és akut STEMI elkülönítésében:

Bal kamrai aneurysmára jellemző:

 • QS vagy markáns patológiás Q-hullám előzi meg,
 • hiányzik a tükörkép ST-depresszió,
 • a T-hullám nagysága a QRS amplitúdójához képest relatíve kicsi.

Utóbbi memorizálásában segíthet annak a felidézése, hogy akut coronaria occlusioban az ST-eleváció megjelenése előtt ún. hyperacut T-hullámok alakulnak ki először, melyek széles alapúak (kövérek) és magasak (elérik az R-hullám amplitúdójának felét).

Ha számszerűsíteni szeretnénk ezt az összefüggést, akkor a következőképpen tegyük:

 • ha T-hullám kisebb, mint a QRS amplitúdó egyharmada (T/QRS amplitúdó <0.36) az összes mellkasi elvezetésben az bal kamrai aneurysmára utal
 • ha bármelyik mellkasi elvezetésben a T-hullám nagyobb, mint a QRS nagyságának egyharmada (T/QRS amplitúdó > 0.36), az anterior STEMI-re utal.
 • komplikáltabb metódus: ha a V1-4-ig összeadjuk a T-hullám aplitúdókat és elosztjuk a V1-4-ig összeadott QRS amplitúdókkal és az eredmény 0,22-nél nagyobb, akkor az anterior STEMI mellett szól

Ellenpéldaként álljon itt most egy anterior ST-elevációs kép:

Figyeljük meg, hogy noha V1-4-ig itt is QS (vagy éppen észrevehetző r-csipke, azaz kifejezett R-redikció) látható, egyértelműen láthatók tükörkép ST-depressziók, és a T-hullám amplitúdók meghaladják a QRS amplitúdók egyharmadát! (Köszönet a görbéért Sziráki Mártonnak az Szent Imre SBO-ról!).

Pár szó a helytelen válaszlehetőségekről:

Az automata szoftver által felvetett pitvarfibrilláció nem lehet helyes diagnózis, mert -noha kifejezett aritmiát látunk- mindenhol végig követhetők a P-hullámok. Ezek változatos kapcsolási ideje és a kétféle morfológiája alapján gyakori supraventricularis extrasystolia mondható ki. Elvethető az intermittáló preexcitáció lehetősége is, noha néhány ütésnél úgy tűnt, a P-hullámból emelkedik delta-hullám-szerűen a QRS eleje, de ezek kamrai eredetű extrasystolék. Onnan mondható meg, hogy nem preexcitációról van szó, hogy bár a PQ-távolság különböző, de a QRS morfológia változatlan marad, azaz a feltételezett preexcitáció mértéke nem fokozódott.

A széles QRS-ek ugyancsak nem lehetnek Ashman-fenomén szerint aberránsan levezetett supraventricularis eredetűek. Egyrészt az előzőek miatt, másrészt figyeljük meg a jelentős tengelyállás-változást és az aVR-ben a QS-t, ami a Vereckei-féle aVR-algoritmus szerint is kamrai eredetre utal.

Irodalom:

 • T/QRS ratio best distinguishes ventricular aneurysm from anterior myocardial infarction. Smith, Stephen W. The American Journal of Emergency Medicine, Volume 23, Issue 3, 279 - 287 DOI:https://doi.org/10.1016/j.ajem.2005.01.003
 • Electrocardiographic criteria to differentiate acute anterior ST-elevation myocardial infarction from left ventricular aneurysm. Klein, Lauren R. et al. The American Journal of Emergency Medicine, Volume 33, Issue 6, 786 - 790 DOI:https://doi.org/10.1016/j.ajem.2015.03.044

ITT és MOST VÁRJUK A HOZZÁSZÓLÁST!