Cardio Blog

V/ nyári negyedik feladvány

| Nincs hozzászólás

A legnagyobb valószínűséggel mi eredményezi ezt az EKG képet?

Megoldásaitokat 2014. 09.13-án éjfélig tudjátok elküldeni. Ezek után indul majd az új, 2014/15-ös versenyszezon, a megszokottaknak megfelelően értékes nyereményekért.

"Wrap around LAD" elzáródása

Ezen feladványunkban számos diagnosztikus nehézségbe ütközhettünk.  Az alapritmus meghatározása sem volt egyszerű, hiszen szinte nem volt két egyforma RR távolság. Ez a pitvarfibrilláció felé terelhette gondolatainkat. Annál is inkább, mert az alapvonal hullámzása számos elvezetésben elrejtette a P hullámokat. Figyelmesen szemlélve azonban a III és aVF elvezetésekben rendre minden QRS előtt találhattunk P-t. Azok morfológiája azonban a gyakori SVES-knek megfelelően más-és-más volt.

Egyértelmű volt az ST eleváció a V3-6 elvezetésekben, de alaposabb tanulmányozással jelzett ST elevációt láthattunk az I, illetve az inferior elvezetésekben is.

Inferior ST elevációt a jobb coronaria (RCA) vagy a körbefutó (CX) ág elzáródása szokott létrehozni. A kettőt úgy különíthetjük el, hogy ha a III-ban nagyobb az ST eleváció mértéke, mint II-ben, akkor az az RCA elzáródásának következménye.  Inferior ST elevációban azonban reciprok ST depressziót várnánk az anterior elvezetésekben. Most pedig pont, hogy STE volt látható.

Teoretikusan felmerülhet, hogy több éren is van egyszerre occlusio, vagy az is, hogy egy korábbi eseményből megmaradt ST eleváció után egy újabb, friss infarktussal állunk szemben. Szóba jöhetne az is, hogy főtörzs occlusio okozza a LAD és CX ellátási területén a szimultán STE-t, azonban ilyenkor aVR-ben, aVL-ben is várnánk STE-t, vagy V1-2-ben 2mm-nél nagyobb STE-t. Ezek azonban most hiányoznak.

Pericarditisben PQ depressziókat várunk még (aVR-ben PQ elevációt), illetve az ST elevációk inkább konvex formát öltenek.

Olvassuk most egyik helyes megfejtőnk gondolatait:

Első blikkre a sok elvezetésben látott STE miatt pericarditisre gondoltam, de jobban megnézve az STE csak az anterior, csúcsi és inferior elvezetéskeben látszik. Mellkasi elvezetésekben végig R-redukció, ill. inferiorban Q hullám látható (ez utóbbi kicsi ugyan, de az R hullám negyedét szerintem eléri). Ezek alapján inkább miokardiális infarktusra gondolnék, ez talán egy domináns bal ágrendszer esetén, a csúcson bőven túlhajló LAD elzáródása esetén okozhat ilyen EKG képet. Az alapritmus szinusz, de pitvari extrák is láthatók.

Ezt a képet tehát egy olyan, hosszú LAD elzáródásánál láthatjuk, ami jelentősen áthajlik a csúcson, és a posterior descendensként az inferior fal ellátásában is részt vesz. Ez a nem gyakori anatómiai variáció a "wrap around LAD".

ITT és MOST VÁRJUK A HOZZÁSZÓLÁST!