Cardio Blog

IX/14 Széles QRS tachycardia

| Nincs hozzászólás

Egy 70 éves, kezelt hypertoniás, dohányzó, bronchitises nőbeteg palpitatio, gyengeség, dyspnoe miatt került SBO-ra, ahonnan az EKG-n látható eltérések miatt coronaria őrzőbe helyezik.

 

Mi ez a széles QRS tachycardia?

  1. Pitvari tachycardia BTSZB-kal levezetve
  2. Pitvarfibrilláció preexcitáltan, járulékos kötegen keresztül levezetve (FBI tachycardia)
  3. Idiopathiás, jobb kamrai kiáramlási pályából (RVOT) eredő kamrai tachycardia
  4. Tawaraszár-reentry típusú kamrai tachycardia
  5. Heg-reentry alapú kamrai tachycardia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pitvari tachycardia bal szárblokkal levezetve

Ha nem vagyunk biztosak egy széles QRS tacyhcardia supraventricularis vagy kamrai eredetét illetően, a primer ellátás során akkor járunk el a legjobban, ha azt kamrai tachycardiának kezeljük. Egy széles QRS tachycardia kamrai eredetét igazolhatja a részleges vagy teljes pitvar-kamrai disszociáció jelenléte. Ha ilyet nem találunk, akkor bizonyos morfológiai gyanújelekre támaszkodhatunk a differenciál-diagnosztikában.

Noha a regisztrátumon szinte nem is látunk két ugyanolyan RR-távolságot, most az abszolút aritmia nem pitvarfibrillációból származott, mert egyértelműen elkülöníthető P-hullámok látszottak. Az FBI tachycardia így kizárható.

Alaposabb vizsgálattal az is észrevehető, hogy a P-hullámok többféle morfológiájúak. A legjobban talán az inferior elvezetésben lehetett őket megfigyelni.

Az látható, hogy a sinus P-től jól elkülöníthetően még legalább háromféle morfológiájú P-hullám van eltérő PQ-távolságokkal. Ez multifokális pitvari tachycardiára utal. A QRS típusos bal-Tawara-szárblokk morfológiájú. A QRS morfológia és szélesség  a kifejezett frekvenciavariabilitás ellenére sem mutat jelentős eltérést. Utóbbi is az FBI tachycardia ellen szólt.

RVOT eredetű kamrai tachycardiákban az ingerület felülről lefelé halad, ezért az inferior elvezetésekben magas R-hullámot várunk. Jelenleg II-III-aVF-ben mély, negatív, domináns S-hullámot láttunk.

A Tawaraszár-reentry típusú kamrai tachycardiák egyik formájára jellemző lehet a típusos BTSZB-szerű kép, azonban arra nem jellemző a fenti irregularitás. Ellene szól továbbá a második görbe közepén látható kamrai extrasystole (melynek QRS-e minden levezetett ütésnél keskenyebb), mely az ilyen mechanizmussal létrejövő ritmuszavart meg kellett volna szüntesse. Illetve a jól elkülöníthető blokkolt anterográd pitvari impulzusok is. Tehát (az előbbi kamrai ES-t leszámítva) minden QRS-t megelőz egy hozzá tartozó P-hullám, de nem minden P-hullámot követ QRS.

Nagyon ritkán előfordulhat az is, hogy egyszerre, egymástól függetlenül van jelen pitvari tachycardia és kamrai tachycardia is.

ITT és MOST VÁRJUK A HOZZÁSZÓLÁST!