Cardio Blog

IX/15 Mi a low voltage oka?

| Nincs hozzászólás

Egy ismerten BTSZB-os nőbetegnek atypusos panaszok miatt készült EKG. Megfelelő időablakkal levett troponin nem emelkedett. További osztályos observatioját, kivizsgálását kérik. A felvételi görbe I-ben jelentős low voltage-t mutat, aVL-ben QS látható. Vajon mi ennek az oka?

  1. Technikai hiba, elektróda malpositio
  2. Pericardialis tamponád veszélyével fenyegető, jelentős pericardialis fluidum, ami miatt sürgős echocardiographia elvégzése indokolt
  3. Szív amyloidosis vagy egyéb infiltratív szívbetegség
  4. Valószínűleg a beteg szilikon emlő implantátuma okozza
  5. Lezajlott szívinfarktus nagy mennyiségű myocardium vesztéssel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektróda malpositio

Korábban több feladványban is találkozhattunk a low voltage egyes okaival, pl szív amyloidosis,hypothyreosis, jelentős pericardialis fluidum, emphysaema, kiterjedt, jelentős izomveszteséggel járó szívinfarktusok utáni állapot vagy situs inversus cordis.

Szembetűnő, hogy a low voltage jelenleg egyetlen egy elvezetésben figyelhető csak meg, az I-esben. Ezen kívül feltűnő, hogy az inferior elvezetések csaknem ugyanolyanok, illetve aVR és aVL is teljesen megegyeznek. Az I-esben látható kép egyáltalán nem hasonlít a V6-ban látható morfológiára.

Mindez elektróda malpozícióra utalt.

Korábban ebben a bejegyzésben foglalkoztunk a leggyakoribb elektródacsere, a két kar elektródáinak felcserélése eredményeképp létrejövő EKG változásokkal. Olyankor az I-es elvezetésben negatív P-hullámot és dominálóan negatív kilengésű QRS-t láthatunk. Ezt a  situs inversus cordistól kell elkülöníteni, amikor is az I-es és V6-os elvezetésekben látható kép hasonló, míg elektródacsere esetén az I-es és V6 egymás tükörképei lesznek.

Ugyancsak elektróda diszpozícióra kell gondolni, ha izoláltan csak az Einthoven-féle bipoláris elvezetések egyikében (I, II vagy III) jelentős low voltage látható. Ilyenkor a neutrális eletróda helyzete változik meg és az Einthoven-féle háromszög durván torzul.

Jelen esetben komplex csereberére kellett gondolni. A jobb kar-jobb láb és egyidejűleg a bal-kar-bal láb elektróda cseréi eredményeznek olyan képet, hogy

  • I-es elvezetés szinte izoelektromos,
  • az aVR és aVL ugyanúgy néznek ki,
  • a II, III és aVF elvezetések szinte ugyanúgy néznek ki és megfelelnek az eredeti III-as elvezetés tükörképének

Korábban hasonló elektródacserével ebben a bejegyzésben találkozhattunk.

Külön érdekesség, hogy amikor a felvételt  megismételtük ellenőrizve, hogy jól vannak felhelyezve az elvezetések, akkor változatlanul ugyanaz a kép volt látható:

A hiba tehát nem az asszisztensben, hanem később kideríthetően az EKG-géphez kapott új kábelben volt. Az új kábel a karok és a lábak elektródáit felcserélve kötötte be a gépbe.

Egy másik EKG készülékkel végzett ellenőrzés már a korábban is dokumentált, típusos BTSZB-os képet rögzítette:

ITT és MOST VÁRJUK A HOZZÁSZÓLÁST!