Cardio Blog

XIII/3 Elrévedések a psychiatrián

| Nincs hozzászólás

Egy suicid kísérlet után gyakori supraventricularis extrasystolékat rögzítettek EKG-val a betegnél az SBO-s ellátásakor. A későbbi psychiatrián történő kezelése során a betegnél elrévedéseket észleltek, ami miatt EKG készült. Mi látható rajta?

  1. Pitvari flattern
  2. Kamrai flattern
  3. Kamrai és pitvari flattern is
  4. Torsades de pointes kamrai tachycardia
  5. Egyik sem

 

 

 

 

Műtermék

A Cardioblogon többször esett már szó arról, hogy a tudatzavaros betegek EKG vizsgálata rengeteg hasznos információt rejthet (pl itt és itt is) , így ezt az olcsó, egyszerűen elvégezhető, gyors, szövődménymentes vizsgálatot érdemes náluk elvégezni.

Másrészről számos, akár életveszélyes kórképet is mímelhetnek a mostanihoz hasonló  mozgási műtermékek, amik egy nem gyakorlott EKG-olvasó számára aggodalomra okot adhatnak.

Ha ránézünk erre a mintázatra, jogosan vetődhetne fel kamrai flattern:

Vagy éppen pitvari flattern:

illetve torsades de pointes kamrai tachycardia is:

Mi az, ami segíthet a mozgási műtermék felismerésében:

tüske jelek, megtöretés jelek, amik a beteg QRS-einek megfelelő rárakodásai a mozgási műtermék hullámzására. Jelenleg azért volt kevésbé hasznos, mert nem lehetett ezek regularitására hivatkozni, mert a betegnek gyakori supraventricularis extrasystoléi voltak. Korábban ebben a feladványban találkozhattunk ilyesmivel.

A pitvari flattern a mellkasi elvezetések alapján vetődhetett volna fel, azonban figyeljük meg, hogy az "ál F-hullámok" a QRS-ek mindig más pontjára esnek, azaz, azokkal semmilyen összefüggésük nincs.  Korábban itt láthattunk egy olyan esetet, amikor dializáló gép okozta exogén artefactumot lepleztünk le ugyanígy.

Illetve vessünk egy pillantást a III-as elvezetésre, ahol is látható, hogy a beteg QRS-ein kívül nincsenek nagy kilengések. Ebből lehet következtetni arra, hogy a beteg jobb karja volt a mozgási műtermék forrása. Legutóbb ebben a feladványban vezetett helyes megfejtésre ez a megfigyelés.

Annak idején, tizenegy éve a mostanihoz igen hasonló szcenárió szerepelt a Cardioblogon: a végtagiakban kamrai flatternt, a mellkasiakban pitvari flatternt mímelt egy Parkinsonos beteg mozgási artefactuma, ahol is a gyakori supraventricularis extrasystolék ugyancsak nem segítettek a leleplezésben.

Irodalom:

  • Harrigan RA, Chan TC, Brady WJ. Electrocardiographic electrode misplacement, misconnection, and artifact. J Emerg Med. 2012 Dec;43(6):1038-44. doi: 10.1016/j.jemermed.2012.02.024. Epub 2012 Aug 25. PMID: 22929906.
  • Ceruti S, Spagnoletti M, Mauri R. Pseudoatrial Flutter: When the Problem Lies Outside the Heart. Clin Pract Cases Emerg Med. 2020 Jan 23;4(1):109-110. doi: 10.5811/cpcem.2019.11.44665. PMID: 32064446; PMCID: PMC7012554.

ITT és MOST VÁRJUK A HOZZÁSZÓLÁST!