Cardio Blog

VIII/11 feladvány: Egyirányú utca

| Nincs hozzászólás

A következő rejtvény megfejtéséhez javasolt méricskélni. Mérjük le az RR és a PP távolságokat és figyeljünk a P-k polaritására!

Mi látható a görbéken?

  1. Mobitz I-s típusú másodfokú AV blokk (Wenckebach periodicitás)
  2. Empty Wenckebach fenomén
  3. Teljes AV disszociáció junkcionális pótritmussal, megtartott VA vezetéssel
  4. A pitvarok és a kamrák teljesen függetlenül működnek egymástól (teljes AV és VA disszociáció)

Retrográd capture

A másodfokú AV blokk Mobitz I-es típusáról többször olvashattunk már a Cardioblogon (pl. itt, itt és itt is). Lényege, hogy egy-egy pitvari impulzus nem vezetődik a kamrákra. A blokkolt P hullámig a PQ távolságok nőnek, az RR távolságok általában csökkennek (függ a PP-ktől is). A típusos Wenckebach periodicitásban jellemző, hogy a legnagyobb PQ nyúlás és a legnagyobb RR-távolság rövidülés az első két ciklus között figyelhető meg. A periódus további ciklusai között ezen távolságok csaknem egyformák már. A blokk előtti PQ hosszabb, mint a blokk utáni átvezetett P-hez tartozó PQ.

Ritka entitás az empty (üres) Wenckebach fenomén, melyről ebben és ebben a korábbi feladványban olvashattunk korábban.

Jelenleg azonban másról volt szó. Ha gondosan kimérjük az RR távolságokat, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy a P-ktől teljesen függetlenül, végig regulárisak. A junkcionális pótritmus frekvenciája 52 és 43/perc között változik. A QRS-ek a P-ktől teljesen függetlenek, azonban a P-k nem teljesen függetlenek a QRS-ektől.

Bizonyos esetekben, amikor a megelőző P megfelelően távoli, a junkció ingerképzése retrográd aktiválni tudja a pitvarokat. Ezen P-k polaritása az 1-es Holter csatornán (megfeleltethető aVF-nek) negatív.  A retrográd P-k a szokásos PP távolságoknál hamarabb jelentkeznek. Tulajdonképpen egy retrográd capture-t figyelhetünk meg. A retrográd P-t "kompenzációs pauza" követi, hogy a szokásos saját frekvenciával folytatódjon a sinus ingerképzés.

Tanulság: a junkció feladata sokrétű. Egyrészt összeköt: a supraventricularis ingerületet a kamrákra vezeti. Másrészt elválaszt: nem engedi, hogy a túlságosan gyors supraventricularis ingerület szűretlenül ráterjedjen a kamrákra annak kaotikus működését eredményezve. Harmadrészt, ha felülről nem érkezik átvezetendő ingerület, akkor saját maga generál pótritmust (a legfiziológiásabb pacemaker). Mindegyik funkciója károsodhat. Ne gondoljuk, hogy a junkció egy egyirányú utca! Ott retrogád is terjedhet az ingerület. A retrográd P a sinus P-nél keskenyebb. Ennek okáról részletesen ebben a feladványban olvashattunk. Íme, ebben a korábbi feladványban egy junkcionális pótrimus által generált ingerület Wenckebach periodicitással terjedt visszafelé a pitvarokra. Ebben a korábbi rejtvényben  pedig egy kamrai tachycardia vezetődött vissza ugyanilyen mechanizmussal a pitvarokra.

ITT és MOST VÁRJUK A HOZZÁSZÓLÁST!